Balvos - pirmais iedzīvotāju forums Latgalē

Print page

20. oktobrī Balvos notiks pirmais iedzīvotāju forums Latgalē, kurā noskaidros iedzīvotāju viedokli par dažādiem jautājumiem, apzinās vēlmes un vajadzības, lai noteiktu vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un to risinājumu iespējas. Iecerēts, ka veiksmīga iedzīvotāju forumu norises rezultātā, 2013. gadā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu Balvu, Cēsu, Preiļu un Kandavas novados, kuros tuvākajā laikā arī notiks iedzīvotāju forumi, iecerēts dibināt kopienu fondus – vietējās labdarības organizācijas, kas kalpotu par ilgtermiņa atbalsta instrumentu iedzīvotāju iecerēm.

„Iedzīvotāju forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji – uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, jaunieši un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Forums ir efektīvs veids sabiedrības viedokļa apzināšanai un visai bieži dod ilgtermiņa ietekmi vietējās sabiedrības attīstībai kopumā, vedinot iedzīvotājus uz vietējo labdarību, ziedojot laiku, naudu, zināšanas un citus resursus vietēji svarīgu mērķu sasniegšanā,” stāsta Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons.

2012.gada martā Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludināja īpašu konkursu, lai noskaidrotu darbīgākos novadus ar mērķi nostiprināt un paplašināt kopienu filantropiju Latvijā, radot pamatu jaunu kopienu fondu izveidei. Konkurss izsludināts fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros un tam varēja pieteikties iedzīvotāju interešu grupas no visiem Latvijas reģioniem. Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētās Kopienu fondu attīstības programmas Latvijā un Baltijā 2012. 2017. gadam viens no uzdevumiem paredz nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā un Baltijā, sniedzot atbalstu jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos.

"Iedzīvotāju forumu Balvos jau ievadīja ideju darbnīcas Bērzpils, Briežuciema un Vīksnas pagastos. Un cilvēkiem, kas bija sanākuši, bija neviltots pārsteigums par to, ka daudzas sasāpējušās vai nepieciešamās lietas, izmantojot vienkāršas metodes, varam atrisināt jau pašas darbnīcas ietvaros, negaidot palīdzību no pašvaldības vai no kāda cita. Cilvēki var paši lemt, paši radīt idejas un realizēt, piešķirot citu kvalitāti vietai, kurā dzīvo. Piemēram, vienā no pagastiem iedzīvotāji jau vienojusies, ka pašiem jāizveido infrastruktūra iekļūšanai purvā, kurš piemērot veiksmīgas komercdarbības attīstībai, kas nodrošinās darbu pagastā,” stāsta biedrības "Ritineitis" vadītāja Maruta Astrova.

Latvijā darbojas pieci kopienu fondi Talsos, Valmierā, Alūksnē/Apē, Lielvārdē un Liepājā. No 2003. līdz 2011. gadam atbalstīti 597 kopienu projekti. Pavisam kopienu fondi savu apkaimju projektiem piesaistījuši 1 002 778 latu. Vairāk par kopienu fondiem lasiet: www.kopienufondi.lv.