Dziesmusvētku šūpulī - Dikļos - top ekspozīcija kordziedāšanas tradīcijai

Print page

Apdzīvotās vietas - Dikļi – vārds Latvijas kultūrvēsturē asociējas ar divām nozīmīgām kultūras tradīcijām - pirmajiem dziedāšanas svētkiem un pirmo teātra izrādi latviešu valodā.

1864. gada Vasarsvētkos netālu no Dikļu muižas parka norisinājās mācītāja un rakstnieka Jura Neikena noorganizētie pirmie Dziesmu svētki, kuros piedalījās sešu koru 120 dziedātāji. Tiem sekoja līdzīgi svētki citviet Vidzemē un Kurzemē, līdz tie pārrauga pirmajos Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā 1873. gadā.

140 gadus vēlāk - šogad Rīgā norit jau XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Šā gada 30. jūnijā Dikļos notiek svētku ieskaņas koncerts, kurā paceļ Dziesmu un deju svētku karogu, simboliski atklājot svētkus visā Latvijā.

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis ekspozīcijas atjaunošanu par kordziedāšanas tradīciju Dikļos kopš pirmsākumiem līdz mūsdienām. Ekspozīcija būs pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Dikļu apmeklētājiem no tālienes. 

Kocēnu novada domes ekspozīcijas izvietošanai ir atvēlējusi labiekārtotas telpas Dikļu kultūras un informācijas centrā. Biedrība „Ģimeņu apmācības un kultūras centrs” ar rosīgo brīvprātīgo atbalstu apkopos foto un citas liecības, intervēs diklēniešus, kuri piedalījušies daudzajos iepriekšējos Dziesmusvētkos, kā arī izveidos muzikālu nodarbību ciklu apmeklētājiem. Savukārt ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu tiks iegādātas ekspozīcijas izveidei nepieciešamās iekārtas un sagatavota dokumentāla īsfilma „Dziesmusvētki no šūpuļa līdz mūsdienām”. Fonda piešķīrums ir 2750 latu apmērā.

Mūsdienās Dikļi un Dikļu pagasts (dzīvo 1200 iedzīvotāju) ir daļa no plašākā Kocēnu novada.