Aijas Odiņas "Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata" atvēršana, 11.10.2011.