Ausekļa Limbažu teātra izrāde sava novada senioriem, 10.04.2015.