Brīvprātīgo cildināšanas pasākums "Darbs dara darītāju", 11.11.2012.