Darbseminārs "’Dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas". LSIA "Aspazija", Sigulda, 13.10.2012.