Pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas. 26.11.2015.