Pateicības pasākums zupas virtuvju organizētājiem - labdarības organizācijām, 28.11.2010.