Projekts "Zemenīte saldā, celsim tevi galdā..", Kristīgais žēlsirdības centrs Valmierā, 31.10.2014.