Rūpes par sudrabmuguru kalnu gorillām Āfrikā, 31.03.2012.