Sakas novada pensionāru biedrība. Programma "Veselībai un dzīvotpriekam", 2012. gada vasara