Starptautiska konference "Kopienu fondu kustībai Baltijā - 10", Valmiera, 10.10.2013.