Starptautiska konference "Kultūrvēsturisko pieminekļu restaurācija un saglabāšana". 18.09.2015.