Vienošanās par "Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmu 2010 - 2014", 23.05.2010.