Kopienu filantropijas akadēmijā apgūst iedzīvotāju forumu rīkošanu

Print page

Gatavojoties savos novados rīkot iedzīvotāju forumus un iesaistīt vietējos ļaudis apkaimes attīstībā, 24 pārstāvji no visas Latvijas 20. un 21. augustā pulcējas Valmierā. Tur noritēja Kopienu filantropijas akadēmijas pirmās nodarbības, šoreiz tieši par to, kā kvalitatīvi noorganizēt iedzīvotāju forumu.

Akadēmijā tiekas nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Balviem, Cēsīm, Preiļiem, Kandavas un Salaspils. Nodarbības vada Talsu novada fonda vadītāja Iveta Rorbaha un Valmieras novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš, kurus uzkrātajā pieredzē papildina kolēģi no Alūksnes un Apes novada fonda un Lielvārdes Attīstības fonda.

Iedzīvotāju forums ir konkrētas pašvaldības iedzīvotāju apspriede, kurā viņi paši nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un to risinājumu iespējas, tā rezultātā dodot ilgtermiņa ietekmi vietējās sabiedrības attīstībai kopumā. Šādiem pasākumiem Latvijā desmit gados ir izstrādāta un pielāgota speciāla metodika, kas izmantota vairāk nekā 10 pilsētās un novados. Talsos, Valmierā un Alūksnē iedzīvotāju forumi notikuši jau vairākkārt, mērķtiecīgi izzinot sabiedrības vajadzības un iniciatīvas.

“Jau šoruden Balvos, Cēsīs, Preiļos, Kandavā un Salaspilī notiks iedzīvotāju forumi. Ja viss izdosies sekmīgi un cilvēki būs atsaucīgi domāt par savas dzīves vietas nākotni, 2013. gadā novados iecerēts dibināt jaunus kopienu fondus – vietējās labdarības organizācijas, kas kalpotu par ilgtermiņa atbalsta instrumentu iedzīvotāju iecerēm. Kopienu filantropijas akadēmijā šī ir pirmā nodarbība, un turpmākos gados esošie un jaunie kopienu fondi apgūs arvien jaunas iemaņas sekmīgam ikdienas darbam,” atzīmē Kopienu fondu kustības vadītājs Ansis Bērziņš.

2012. gada martā Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludināja īpašu konkursu, lai noskaidrotu darbīgākos novadus ar mērķi nostiprināt un paplašināt kopienu filantropiju Latvijā, radot pamatu jaunu kopienu fondu izveidei. Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētās Kopienu fondu attīstības programmas Latvijā un Baltijā 2012. 2017. gadam viens no uzdevumiem paredz nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā un Baltijā, sniedzot atbalstu jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos.

Pašlaik Latvijas darbojas pieci kopienu fondi – Talsos, Valmierā, Lielvārdē, Alūksnē/Apē un Liepājā. Plašāka informācija par iedzīvotāju forumiem un kopienu fondiem pieejama www.kopienufondi.lv.