LU Botāniskajā dārzā sāk vērienīgus atjaunošanas darbus

Print page

Latvijas Universitāte parakstījusi pirmo līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par Botāniskā dārza atjaunošanu. 7000 m2 platībā atjaunos rododendru, ziemciešu un paparžu kolekcijas, no jauna izveidos Latvijas savvaļas augu kolekciju, alpināriju un labiekārtos dīķi dārza centrālajā daļā.

Vērienīgā atjaunošana notiek, gatavojoties LU Botāniskā dārza 100gadei 2022.gadā. Darbus veiks pakāpeniski vairākos gados, un pirmie rezultāti sagaidāmi jau nākamā gada vasarā! Visu atjaunošanas darbu laikā Botāniskais dārzs būs atvērts apmeklētājiem un turpinās ierastās aktivitātes. Pirmās kārtas darbu veikšanai fonds piešķīris līdzfinansējumu LVL 150`000 apmērā.

„Daudzviet pasaulē Botāniskie dārzi blakus izglītības un zinātniskajiem uzdevumiem kalpo arī kvalitatīvai atpūtai, iedvesmai, laika pavadīšanai ar mīļiem cilvēkiem, par vietu kultūras notikumiem. Mēs, ikdienā garāmbraucot Botāniskajam dārzam, esam par to domājuši un savstarpēji diskutējuši. Sadarbība ar Latvijas Universitāti, atjaunojot Botānisko dārzu, ir vēl viens izsvērts solis kvalitatīvas Rīgas pilsētvides veidošanā,” saka mecenāti Ināra un Boriss Teterevi.

„Latvijas Universitātes Botāniskais dārza stādījumi un dobes pēdējo reizi ir atjaunotas pagājušā gadsimta 60.gadu sākumā. Lai dārza centrālā daļa atkal atgūtu sākotnējo krāšņumu, nepieciešams veikt pamatīgus atjaunošanas darbus. LU Botāniskā dārza darbinieki savu iespēju robežās pakāpeniski atjauno stādījumus un atpūtas zonas, tomēr, lai dārzs kļūtu laikmetīgs, ar mūsu pašu spēkiem un līdzekļiem vien nepietiek. Esam patiesi aizkustināti par mecenātu Borisa un Ināras Teterevu doto iespēju un ar dedzību ķeramies klāt darbiem, lai tuvākajos gados LU Botāniskais dārzs piesaistītu arvien jaunus apmeklētājus!” stāsta LU Botāniskā dārza direktore Anta Sparinska.

Atbalsts LU Botāniskajam dārzam paredz kolekciju un ekspozīciju stādījumu atjaunošanu un papildināšanu, teritorijas infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši mūsdienu prasībām - izveidojot un atjaunot gājēju celiņus, dīķa laipas, atpūtas zonas, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

LU Botāniskais dārzs, kas šobrīd ir arī iemīļota tūrisma vieta un Rīgas zaļā rota, dibināts 1922.gadā, 1926.gadā Botāniskais dārzs pārceļas uz Pārdaugavu, bet 1949. gadā dārzs iegūst savu tagadējo teritoriju. LU Botāniskā dārza kolekcija nepārtraukti tika papildināta, šobrīd tajā ir apmēram 5400 augu sugas. Botāniskajā dārzā darbojas Baltijā unikāla tropu taureņu māja, notiek Puķu balles, ir iespēja iegādāties arī dažādus augus.