Preiļu novada I iedzīvotāju forums - "Dari šodien, domājot par rītdienu"

Print page

2012. gada 31. oktobrī Preiļos 1.pamatskolā notika Preiļu novada I iedzīvotāju forums. Forums notika biedrības „Preiļu rajona partnerība” īstenotā un Borisa un Ināras Teterevu fonda apstiprinātā projekta Iedzīvotāju forums - pamats kopienu fonda veidošanai biedrības „Preiļu rajona partnerība” darbības teritorijā” ietvaros.

Forums pulcēja 133 vietējos iedzīvotājus – uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus, skolotājus, pensionārus, jauniešus un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. 8 darba grupās kopā ar grupu vadītājiem debatējot iedzīvotāji centās noskaidrot viedokli par dažādiem jautājumiem, apzināt vēlmes un vajadzības, lai noteiktu vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un to risinājumu iespējas. Iedzīvotāju foruma darbu skatiet arī fotogrāfijās.

Iedzīvotāju forumu oktobrī jau ievadīja 6 apkaimes ideju darbnīcas kas notika Aglonas pagastā, Riebiņu novada Rušonas un Galēnu pagastos, Līvānos un Līvānu novada Rožupes pagastā un Vārkavas novadā. Un cilvēkiem, kas bija sanākuši, bija ko teikt , gan labu par savu novadu, pagastu, viņi izteicās par to, kas nav , bet būtu vajadzīgs, bet pats svarīgākais, ka tika meklēts risinājums un paši iedzīvotāji ir gatavi piedalīties un līdzdarboties. Cilvēki var paši lemt, paši radīt idejas un realizēt, piešķirot citu kvalitāti vietai, kurā dzīvo.

„Iedzīvotāju forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji – uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, jaunieši un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Forums ir efektīvs veids sabiedrības viedokļa apzināšanai un visai bieži dod ilgtermiņa ietekmi vietējās sabiedrības attīstībai kopumā, vedinot iedzīvotājus uz vietējo labdarību, ziedojot laiku, naudu, zināšanas un citus resursus vietēji svarīgu mērķu sasniegšanā,” stāsta Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons.

2012.gada martā Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludināja īpašu konkursu, lai noskaidrotu darbīgākos novadus ar mērķi nostiprināt un paplašināt kopienu filantropiju Latvijā, radot pamatu jaunu kopienu fondu izveidei. Konkurss izsludināts fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros un tam varēja pieteikties iedzīvotāju interešu grupas no visiem Latvijas reģioniem. Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētās Kopienu fondu attīstības programmas Latvijā un Baltijā 2012. 2017. gadam viens no uzdevumiem paredz nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā un Baltijā, sniedzot atbalstu jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos.

Latvijā darbojas pieci kopienu fondi Talsos, Valmierā, Alūksnē/Apē, Lielvārdē un Liepājā. No 2003. līdz 2011. gadam atbalstīti 597 kopienu projekti. Pavisam kopienu fondi savu apkaimju projektiem piesaistījuši 1 002 778 latu. Vairāk par kopienu fondiem lasiet: www.kopienufondi.lv.