Programmā "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstīto organizāciju veikums Valmierā, Viļānos, Indrā un citviet

Print page

Tuvojoties gada noslēgumam, varam atskatīties uz programmā "Nāc un dari! Tu vari!" programmā atbalstīto programmu veikumu 2014. gadā. Un pozitīvu notikumu fonda atbalstītajās biedrības un nodibinājumos pilsētās un novados ir priecējoši daudz. Lasiet ziņas no organizācijām zemāk un skatiet veikumu arī fotogalerijā.

Biedrība "Nītaurēņu skola" mums vēsta, ka viņu radošās komandas iedvesmotājas Larisa un abas Ineses šajās dienās ieguva Amatas novada Gada cilvēks 2014 titulus par ieguldījumu novada attīstībā. Arī par darbu fonda atbalstītajā "Nītaureņu skolas" projektā šis nopelns. Turklāt biedrība uzvarēja Latvijas Televīzijas konkursā un ieguva 3300 eiro sava hokeja laukuma ierīkošanai.

Savukārt Siguldā Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” piedāvā 25 cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem apgūt ādas un māla apstrādes prasmes, šeit ir izveidota psihologa atbalsta grupa, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vairotu savu spēku apzināšanos dzīves grūtās situācijās, bet 3 dienu nometnes pasākumi palīdzēja veidot draudzīgu gaisotni, iesaistoties daudzveidīgās, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti sagatavotās, aktivitātēs.

Biedrībai „Valmieras pilsētas pensionārs” aizvadītā vasara bijusi īpaši spraiga. Jaunā mūzikas aparatūra radījusi īstu radošu pacēlumu biedrības šlāgeransamblim „Džambulai”, kurš vienmēr uzstājas kopā ar deju grupu. Ir notikuši sadziedāšanās svētki kopā ar Nīcas senioriem un Jāņu ielīgošana novada veco ļaužu namos. Koncerti festivālos un puķu karnevālā pulcējuši turpat 500 klausītāju. Skanīga programmu Valmieras seniori dāvāja savai pilsētai tradicionālajos svētkos jūlijā. Labā noskaņojumā turpinās projekta „Mēs savai Valmierai un Latvijai” īstenošana.

Indras jauniešu biedrības „Stāvēt aizliegts” (Krāslavas novads) dalībniekiem ir liela interese par sava novada un pagasta vēsturi. Ar aizrautību tiek uzkrāti vēsturiski materiāli, tie tiek apstrādāti, padarot tos pieejamus nākamajām paaudzēm. Šo darbu nelielajā Indrā rosina darīt jaunieši, tādējādi paužot vēlmi ar izpratni veidot saikni ar vecāko paaudzi. Indra var lepoties ar ļoti senu un interesantu kultūrvidi, kura ir bagāta ar ne visiem zināmiem faktiem, stāstiem, leģendām un objektiem. Jaunieši veic ekspedīcijas, pieraksta, sagatavo ilustratīvu materiālu ciemata ļaužu pasākumiem. Ir notikušas sešas foto sesijas un tikšanās ar pagasta novadpētniekiem. Prieks, ka ar nelielu projekta „Indras šodiena un pagātne” finansējumu foto un datortehnikai biedrība spēj paveikt savam pagastam un novadam tik nozīmīgu darbu.

Biedrība „Ascendum” sadarbībā ar sabiedrisko kustību „Mans Doms” 2014.gada 9.augustā aicināja svinēt Rīgas Doma 803.jubileju, jau ceturto reizi piedāvājot visas Latvijas ģimenēm izglītojošu un izklaidējošu pasākumu „Doms bērniem”. Svētku laikā bērni iepazina seno celtni un tās noslēpumus, aizrautīgi iesaistījās daudzajās darbnīcās un piedzīvojumu takās. Kad gan vēl varētu apgūt seno mūku rakstību, tuvplānā iepazīties ar Doma lielajām ērģelēm, klausīties sapņus un pasakas, fotografēties ar dzīvniekiem gandrīz īstā Noasa šķirstā? Muzikālais svētbrīdis darbīgā pasākumā noslēgumā rosināja padomāt par kādu ļoti svarīgu vērtību – prasmi dalīties. Pasākumā piedalījās vismaz 250 bērni (2-10) un tikpat daudz pieaugušo, bet raitu pasākuma norisi nodrošināja vairāk nekā 80 brīvprātīgie palīgi.