Vēl 10 dienas var pieteikt Apbalvojumam "Laiks Ziedonim"

Print page

Vēl 10 dienas – līdz 3. martam, iespējams pieteikties vai pieteikt kādu sev zināmu cilvēku Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" Apbalvojumam „Laiks Ziedonim”. Apbalvojuma mērķis ir ik gadu apbalvot tās personības, kas ar savu izcilību, degsmi, sūtību, veiksmi, stāju un savpatību iedvesmojušas labāku Latviju.

Tiek meklēti cilvēki, kas ir izcili jaunradē 5 jomās, kuras dzejniekam Imantam Ziedonim bijušas svarīgas. Katras nominācijas laureāts saņems cildinājuma apliecinājumu un naudas balvu EUR 3000 apmērā, par kuru rūpējas Borisa un Ināras Teterevu fonds. Plašāka informācija: www.laiksziedonim.lv.

Apbalvojums tiks pasniegts Cildināšanas ceremonijā, 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Latvijas Radio.