Vienojas par sadarbību ar Rīgas Stradiņu universitāti izglītības izcilības veicināšanai

Print page

27. janvārī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīja memorandu par sadarbību projekta „Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai” ietvaros, kas paredz stratēģiskā rīcības plāna izveidi RSU turpmākai attīstībai un starptautiskās konkurētspējas nostiprināšanai.

Plāna prioritāte ir RSU konkurētspējas, kapacitātes un izcilības sekmēšana gan studentu sasniegumu ziņā, gan tās atpazīstamības starptautiskā mērogā stiprināšanas, lai veidotu RSU par izcilības paraugu citām augstskolām gan Latvijā, gan plašākā reģionā, nodrošinot efektīvus, optimizētus un resursu ietilpīgus studiju, jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās darbības pakalpojumus un procesus.

Ar memoranda parakstīšanu nostiprinātās abu institūciju sadarbības primārais mērķis ir veicināt Latvijas izglītības konkurētspēju, kapacitāti un izcilību. Abas puses ir vienisprātis, ka atbalsts augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā būtiski sekmēs talantu piesaisti un nozares attīstību, veicinot ekonomisko attīstību un ceļot labklājības līmeni valstī. Ar iedibinātā sadarbības formāta starpniecību iecerēts veicināt RSU studentu sasniegumus un pašas universitātes atpazīstamību starptautiskā mērogā.

Lai sasniegtu nospraustos mērķus, sadarbības memoranda ietvaros izpēti un rīcības plānu izstrādā ekspertu darba grupa. Tā sastāv no RSU pārstāvjiem rektora prof. Jāņa Gardovska un vietējo un ārvalstu ekspertiem Dr. Atila Pauzica (Attila Pausits) Augstākās izglītības ilgtspējas un izglītības menedžmenta centra direktors Donavas universitātē (Austrija) un MARIHE (Erasmus Mundus) akadēmiskā darba direktors) un Sanda Kolomenska („Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai" vecākais konsultants, iepriekš Microsoft Izglītības sektora direktors 36 Centrālās un Austrumeiropas valstīs).

RSU un Borisa un Ināras Teterevu fonds iepriekš sadarbojušies, 2011. iedibinot „Mecenāta Borisa Tetereva stipendijām medicīnā”, veidojot neformālās izglītības projektu „Inteliģences akadēmija”, kā arī izveidojot atbalsta instrumentu studentu zinātniski pētniecisko darbu prezentācijai starptautiskajā vidē programmā „Borisa Tetereva pētnieciskā atbalsta grants”.