„Dakter, es labi redzu!” - pirmie darbi Gulbenes novadā

Print page

Kopš šī gada janvāra ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu norit labdarības programma „Dakter, es labi redzu!”. Tās ietvaros nelielo lauku skolu skolēniem ir iespēja pārbaudīt redzi, un nepieciešamības gadījumā fonds dāvina bezmaksas receptes briļļu vai kontaktlēcu iegādei. Visi skolēni saņem informatīvu materiālu par to, kā rūpēties par savu redzi.

“Programmas mērķis ir sadarbībā ar skolām gādāt par labu redzi un laikus pamanīt redzes izmaiņas skolas vecuma bērniem, konsultējot par redzes profilaksi un nepieciešamības gadījumā izrakstot receptes briļļu vai kontaktlēcu iegādei,” stāsta Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons.

Janvārī un februārī redzes pārbaudes ir veiktas Gulbenes novada deviņās pamatskolās un vidusskolās, pārbaudot 206 skolēnus ar iespējamām redzes problēmām. 67 no viņiem izsniegtas receptes bezmaksas briļļu vai kontaktlēcu iegādei.

Šeit skatiet fotogaleriju un videostāstu, kā noritēja redzes pārbaudes Tirzas pamatskolā un Lizuma vidusskolā.

Šogad labdarības programmu "Dakter, es labi redzu!" īsteno, aptverot pa vienam novadam Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Vidzemē. Noslēdzoties redzes pārbaudēm Gulbenes novadā, tās turpināsies Balvu novada skolās.

Redze ir viena no spēcīgākajām cilvēka maņām. Redzes izmaiņas skolas vecuma bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nav laikus pamanītas vai ārstētas, apgrūtina mācību satura uztveri, socializēšanos un nākotnes perspektīvas darba tirgū. Svarīgi laikus pamanīt redzes izmaiņas, kā arī sniegt profesionālu padomu un palīdzību. Skolu vidē skolotāji ir vieni no pirmajiem, kuriem ir iespēja pamanīt skolēnu redzes izmaiņas.

Dati par situāciju Latvijā liecina, ka dažviet pat 44% jaunāko klašu skolēnu nepieciešama redzes korekcija (pētījums — Latvijas skolēnu redzes skrīnings, 2010). Redzes izmaiņu iemesli skolas vecuma bērniem ir dažādi — pārmērīga mācību slodze, dators, televizors, neprasme atpūtināt un vingrināt acis u.c. Būtisks faktors redzes veiksmīgai korekcijai ir briļļu nēsāšana. Tomēr nereti ģimenes materiālie apstākļi ir nepārvarams šķērslis briļļu iegādei.