7500 brīvprātīgie. 750 000 darba stundas

Print page

Kultūras pilī Ziemeļblāzma Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā „Nebridis nezināsi, cik dziļš” apbalvoja labākos Latvijas brīvprātīgā darba veicējus – biedrību un nodibinājumu pārstāvju no visas Latvijas.

„Mēs patiesi lepojamies, ka brīvprātīgā darba veicēji biedrībās un nodibinājumos visā valstī ar savu veikumu veido Latviju labāku - tādu, kādu mēs visi kopā vēlamies to redzēt! Brīvprātīgā darba veicēji bieži vien ir savas apkaimes sirds - nereti viņu iedvesma, izdoma un darbīgums iedvesmo arī līdzcilvēkus aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē,” akcentē Ināra Tetereva.

“Ikdienas darbs, kuru visos Latvijas novados šogad veic fonda atbalstītās 170 organizācijas un to 7500 brīvprātīgie, ir patiess sirds darbs. Kopumā šie cilvēki ir ziedojuši 750 000 darba stundu. Šādu apjomu viens brīvprātīgais spētu paveikt 375 gados un tā apmaksai būtu nepieciešami vismaz 2,8 miljoni latu. Mēs īpaši godinām tās organizācijas un to vadītājus, kuri ar savu darbošanos sniedz piemēru un iedvesmu citiem,” akcentē Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons.

Skatiet pasākuma norisi fotogrāfijās Facebook.

Pasākumā “Nebridis nezināsi, cik dziļš” Borisa un Ināras Teterevu fonds godināja:
• Lubānas pensionāru biedrību „Cerība” un tās valdes priekšsēdētāju Olgu Beatu Deksni - par daudzveidīgo un prasmīgo veikumu darbā ar senioriem Lubānas apkaimē;
• Biedrību „FB Gulbene” un tās valdes locekli Arni Martuseviču - par veikumu darbā ar bērniem un jauniešiem, norūdot viņus sportiskās un veselīga dzīvesveida aktivitātēs;
• Smiltenes baptistu draudzi un tās labdarības virtuves koordinētāju Antru Ķikuti, un pavāres Rutu Miķelsoni un Gundegu Liepiņu - par veikumu, rūpējoties labdarības virtuvē par Smiltenes puses sirmgalvjiem;
• biedrību „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” (pārvalda dzīvnieku patversmi „Labās mājas” Juglā”) un tās valdes priekšsēdētāja Astrīdu Kārkliņu – par veikumu mājdzīvnieku un bezpajumtes dzīvnieku labā un veicinot humānu līdzcilvēku attieksmi pret dzīvniekiem;
• nodibinājumu „Dzīvnieku drauga fonds” un brīvprātīgās - bezpajumtes dzīvnieku koloniju aprūpētājas Dagniju Laimiņu un Daci Kinapi - par veikumu, rūpējoties par dzīvniekiem un sekmējot humānu sabiedrības attieksmi pret dzīvniekiem;
• reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” Rīgas 2. korpusu un tā vadītājus – Andreju un Irinu Konovalovus - par veikumu, rūpējoties labdarības virtuvē par grūtības nonākušajiem ļaudīm;
• Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteru - par veikumu, rūpējoties par Jaunpils iedzīvotāju iespējām apvienoties un ilgtermiņā darboties bezpeļņas organizācijās savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā, un Pensionāru biedrību „Jaunpils” un tās valdes priekšsēdētāju Austru Sipenieci - par daudzveidīgo un prasmīgo veikumu darbā ar senioriem Jaunpils novadā;
• biedrību „Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi”” un valdes priekšsēdētāju Dainu Bordovsku – par daudzveidīgo un prasmīgo veikumu darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Viļānu novadā;
• Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” rokdarbnieci Lienīti Bērziņu un salona „Saulgrieze” Rīgas Centrāltirgū pārdevējas Annu Bogdanovu un Daigu Mihalovsku - par veikumu, rūpējoties par plašākām iespējām iekļauties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• Talsu novada fondu un valdes priekšsēdētāju Ivetu Rorbahu - par veikumu 10 gados mērķtiecīgas labdarības nostiprināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā Talsu novadā un Latvijā;
• Ģimeņu un bērnu attīstības centru „Brīnumiņš” un valdes priekšsēdētāju Agnesu Kviesu - par daudzveidīgo un prasmīgo veikumu darbā ar ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Talsu novadā;
• Lielvārdes Attīstības fondu un valdes priekšsēdētāju Ilzi Kreišmani - par veikumu 10 gados mērķtiecīgas labdarības nostiprināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā Lielvārdes novadā.

„Nebridis nezināsi, cik dziļš” pulcināja vairāk kā 550 brīvprātīgā darba veicējus no visiem Latvijas reģioniem, kas savu laiku ziedo darbam māmiņu, pilsētu un lauku senioru atbalsta, dzīvnieku aizsardzības, kultūras un vietējo kopienu attīstības un citu jomu organizācijās. Par godu brīvprātīgajiem muzicēja Ieva Parša, Ieva Kerēvica, Emīls Kivlenieks un Xylem Trio (Raimonds Petrauskis, Oskars Petrauskis un Rihards Zaļupe).