Fonda darbība

Print page

Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi 2010. gadā nodibināja fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas.

Jo īpaši Teterevu ģimene atbalsta - kultūru, izglītību, uzlabojumus publiskajā pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un palīdz maznodrošinātu un trūcīgu personu grupām.

Fonds ir starptautisks un sniedz atbalstu labdarības projektiem arī ārpus Latvijas.

Mecenātu Teterevu ģimene vēlas ar sava ģimenes labdarības fonda darbības paraugu izplatīt un veicināt labdarības idejas citu turīgu iedzīvotāju vidū Latvijā.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, UNESCO Latvijas Nacionālās komisija un biedrība „ICOMOS Latvija” 2011. gadā piešķīra fondam Kultūras mantojuma Gada balvas Īpašo balvu par mecenātismu.

Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros pasniedza fondam Goda rakstu par kvalitatīvu darbu sabiedrības labā un nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā.