Fondam pasniedz Goda rakstu par atbalstu brīvprātīgo kustībai Latvijā

Print page

Izglītības un zinātnes ministrija 2011. gada 25. novembrī brīvprātīgajiem, brīvprātīgā darba organizatoriem un brīvprātīgā darba atbalstītājiem pasniedza Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 balvu par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā un veicināšanā.

Borisa un Ināras Teterevu fondam tika pasniegts Goda raksts par kvalitatīvu darbu sabiedrības labā un nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā.

2011. gadā vairāk nekā 100 fonda atbalstītajās organizācijās un to nodaļās visā Latvijā darbojas 2906 brīvprātīgie. Viņi gadā veic darbu 370 149 stundu apjomā.

Ja šis darba apjoms būtu jāpaveic vienam brīvprātīgajam, viņam būtu čakli jāstrādā 185 gadi. Ja par šo brīvprātīgo darbu būtu jāsamaksā Latvijā vidējā darba samaksa, būtu nepieciešami 1,05 miljoni latu.