Cikla „Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture” noslēdzošā – 12. ekspozīcija. 17.09.2015.