Nītaures iedzīvotājiem – plašas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 14.08.2015.