Nodomu protokola ar Latvijas Mākslas akadēmiju parakstīšana, 04.04.2012.