Nodomu protokola parakstīšana par sadarbību ar Latvijas Universitāti, 23.05.2013.