Programmā "Veselībai un dzīvotpriekam" atbalstīto lauku senioru organizāciju darbi 2010./11. gadu periodā