Rokdarbniekiem ar īpašām vajadzībām – iespēja pārdot savus darinājumus. 11.08.2015.