Rūpējoties par dzīvniekiem, uzlabojas arī pilsētvides kvalitāte. 06.08.2015.