Starptautiska konference “Kas dārzā? - Māksla Rīgas zaļumā”. 22.10.2015.