Zupas virtuve Ērgļos programmā „Maizes rieciens 2013/2014”, 23.10.2013.