Izsludināta pieteikšanās labdarības programmā "Maizes rieciens"

Print page

Lai gan trūcīgo personu skaits sarūk, bezdarba līmenis ir zemāks nekā ekonomiskās krīzes grūtākajā laikā, tomēr joprojām Latvijā ir vairāki tūkstoši cilvēki, kuri uz savu vienīgo dienas silto maltīti var paļauties labdarības organizāciju zupas virtuvēs.

Tālab Borisa un Ināras Teterevu fonds īsteno labdarības programmu „MAIZES RIECIENS” ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada saņemt regulāru, siltu maltīti.

Īpašs atbalsts tiek sniegts bērniem, sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta nauda aktivitātēm, kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā. Vairāk lasiet: www.maizesrieciens.lv.

Tuvojoties 2014./2015. gada aukstajiem mēnešiem, Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina labdarības organizācijas iesniegt pieteikumus līdzfinansējumam zupas virtuvju darbībai visā Latvijā. Pieteikumus gaidām līdz 2014. gada 14. jūlijam.

2013./2014. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 53 labdarības organizācijas visā Latvijā izsniedza teju 500`000 siltas maltītes porciju caurmērā 14 200 trūcīgām un mazaizsargātām personām nedēļā. Labiekārtotas 16 labdarības virtuves visos reģionos.

Sadarbībā ar kopienu fondiem 18 novadu teju 2000 sirmgalvjiem pirms gadskārtu svētkiem izsniegtas 3800 svētku paciņas un viņiem noritējuši deviņi svētku pasākumi. Programmas ietvaros atbalstīti septiņu organizāciju aktivitātes, kurās 465 palīdzības saņēmēji iesaistās sava sociālā stāvokļa uzlabošanā.