Kultūras mantojuma īpašā balva - Borisa un Ināras Teterevu fondam

Print page

2011. gada 9. septembrī mecenāte Ināra Tetereva saņēma Borisa un Ināras Teterevu fondam piešķirto Kultūras mantojuma Gada balvas Īpašo balvu par mecenātismu.

Kultūras mantojuma Gada balva ir vienīgais valsts apbalvojums kultūras mantojuma nozarē, ko rīko biedrība „ICOMOS Latvija”*, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un UNESCO Latvijas Nacionālās komisija, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam.

Kultūras mantojuma Gada balvu izvērtēja profesionāla un kompetenta žūrija un piešķīra par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2008.-2011.gadam piecās nominācijās: par kultūras mantojuma izpēti, kultūras mantojuma popularizēšanu, kultūras mantojuma restaurāciju, labākajam kultūras pieminekļa saimniekam un Lielo Gada balvu mantojumā. Šoreiz tika izvirzīta arī īpaša balva par mecenātismu, kā arī atsevišķi atzinības raksti par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā.