LU Botāniskajā dārzā turpinās apjomīgi atjaunošanas un labiekārtošanas darbi

Print page

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā šogad ir notikuši ievērojami atjaunošanas un labiekārtošanas darbi. Rudenī pabeigta žoga rekonstrukcijas otrā kārta un dendrārija daļas atjaunošana, kas pēc vairāku desmitu gadu pārtraukuma atkal atvērta apmeklētājiem.

Otrdien, 6. oktobrī, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi ieradās LU Botāniskajā dārzā apskatīt paveikto un atskatīties uz līdzšinējo sadarbību (sk.fotogaleriju). Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks iepazīstināja mecenātus ar izdarīto un nākotnes plāniem, atzīmējot, ka LU vēlme ir padarīt LU Botānisko dārzu par Latvijai nozīmīgu vides kultūras objektu, kas ir nepieciešams plašai sabiedrībai savā valstī – bērniem, jauniešiem, ģimenēm un senioriem, kā arī dažādiem speciālistiem un tūristiem.

Boriss un Ināra Teterevi atzinīgi novērtēja līdzšinējo trīs gadu sadarbību ar LU Botānisko dārzu, atzīmējot, ka dārza attīstība ir nozīmīga ne tikai Latvijas Universitātei, bet arī Baltijas valstu kontekstā. Mecenāti norādīja, ka viņus priecē redzētā darba augļi, kas neapšaubāmi rada milzīgu emocionālu gandarījumu. Jāpiebilst, ka kopš 2012. gada LU Botāniskā dārza apmeklēju skaits pieaudzis par 29%.

Turpinot pagājušajā gadā iesākto, Botāniskajā dārzā šoruden ir noslēgusies žoga atjaunošanas otrā kārta: ar jaunu žogu 540 m garumā ir nomainīts līdzšinējais, kas atdala dārzu no Kuldīgas ielas zemju īpašumiem. Savukārt dendrārijā, ko pilsētas pusē ietver Dzirciema iela un Jūrmalas gatve, ir iekārtoti jauni un atjaunoti esošie pastaigu ceļi, radītas jaunas atpūtas vietas, sakopti koki un iestādīti jauni augi. Šī teritorija pēdējos gadu desmitos nebija pieejama apmeklētājiem. Tagad jauno pastaigu ceļu garums dendrārijā pārsniedz puskilometru.

Ir sakārtots arī 105 metrus garais esošā ceļa posms, izveidojot kvalitatīvu grants segumu. Dārza viesu ērtībai dendrārijā ir izveidotas arī jaunas atpūtas vietas un skatu laukumi ar atpūtas soliem un piknika galdiem, izveidoti daudzveidīgi krāsaini dekoratīvo krūmu stādījumi, kā arī paveikti daudzi citi Botāniskā dārza labiekārtošanas darbi.

Kopumā trīs gados paveiktie darbi, kurus ir atbalstījis Borisa un Ināras Teterevu fonds, ir būtiski sekmējuši LU Botāniskā dārza atpazīstamību sabiedrībā un tās labvēlīgu ieinteresētību.