Āzija

Ziloņu aprūpe Taizemē
(Taizeme / 19.02.2015.)

Teterevu ģimene īpašas rūpes izrāda par dzīvniekiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ja pie mums cilvēki dažkārt nepienācīgi rūpējas par mājdzīvniekiem, tad Taizemē, līdz ar lauksaimniecības modernizēšanos, lieki kļūs ziloņi. Lai novērstu ziloņu izmantošanu ubagošanai, organizācija The Golden Triangle Asian Elephant Foundation uzņēmusies „pensionēto” ziloņu aprūpi. Ar Teterevu ģimenes atbalstu no nabadzības, dzīves uz ielas un slimībām izglābta zilonīte Mūsa, kas kļuvusi par viesnīcas darbinieci un draugu viesnīcas viesiem un īpaši viņu bērniem. 2015. gada sākumā Teterevu ģimenes aizgādnībā nokļuvusi zilonīte Tong Ma Rīga un atbalsts tie sniegts arī ziloņu veterinārārsta darbībai vairākās ziloņu nometnēs un aprūpes centrā. 

Skolas ķieģeļu cepļos dzīvojošiem bērniem Nepālā
(Nepāla / 14.05.2015.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Brick Clean Network ievieš programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienās Katmandu ielejā.

Projekta mērķis ir nodrošināt pamata izglītību vismaz 400 bērniem, kuri dzīvo un strādā piecos ķieģeļu cepļos, īstenojot alternatīvas izglītības programmas – kā tiltu starp ķieģeļu ražošanas sezonu un oficiālo skolas mācību gadu. Bērniem nodrošina skolas transportu, mācību materiālus un citu nepieciešamo mācībām.

Pamata izglītība iegūšana ķieģeļu cepļu strādnieku bērniem rada nākotnes izaugsmes iespējas izglītības, ekonomikas un sociālajā aspektā, lai turpmāk viņi varētu izvēlēties labākus dzīves apstākļus.

Līdz ar Nepālas iedzīvotāju skaita pieaugumu un valsts urbanizāciju, celtniecība ir kļuvusi par Nepālas trešo lielāko ekonomikas sektoru, kas turpina augt. Augstais pieprasījums pēc celtniecības materiāliem ir veicinājis ķieģeļu cepļu veidošanos un nepieciešamību pēc lēta darbaspēka.

Lai arī darba apstākļi cepļos ir smagi, tie tomēr dod darbu tūkstošiem mazkvalificētu strādnieku. Ķieģeļu gatavošanas sezonā no septembra līdz maijam strādnieku ģimenes kopā ar bērniem pārceļas dzīvot uz ķieģeļu cepļiem. No 175 000 cepļu strādniekiem aptuveni 35% ir skolas vecuma bērni un jaunieši, kuri strādā ne pārāk labos un drošos apstākļos, kā arī strādājot iztikas dēļ pienācīgi neapmeklē skolu.

2015. gada aprīlī Nepālu, tai skaitā Katmandu ieleju, skāra postoša zemestrīce. Mūsu sadarbības partneris Global Fairness Initative apzina notikušās zemestrīces sekas projekta ieviešanas vietās. Pašlaik daļa projekta aktivitāšu ir pārtrauktas. Un tā vietā gādāts par dzīvošanai un mācībām drošu mājokļu un skolu ātru izveidi, lai nepālieši no pagaidu patvērumiem varētu atgriezties mājās pirms sākusies ilggadējā lietus sezona. Tad atjaunosies izglītības projekta īstenošana pilnā apmērā.

Palīdzība bāreņiem Bali, Indonēzija
(Bali sala, Indonēzija / 30.07.2012.)

Džodijas O’Šī (Jodie O’Shea) Bāreņu patversme Bali salā, Indonēzijā, atvērta 2005.gadā. Tā nosaukta Džodijas O’Šī (Jodie O’Shea) vārdā par piemiņu cilvēkam, kura ziedoja savu dzīvi, palīdzot citiem un, kura gāja bojā terora aktā Bali 2002.gadā. Patversmē no neiedomājamas nabadzības un bada ir pasargāti vairāk nekā 50 bērnu no Bali, Sumbas un citām Indonēzijas salām vecumā no viena līdz 18 gadiem. Dzīvojot patversmē, bērni un jaunieši piedzīvo brīnumainas pārmaiņas. Patversme pārtiek tikai no turīgu cilvēku ziedojumiem. Finansiālais atbalsts ļauj sarūpēt pārtiku veselīgai un sātīgai maltītei, tiek apsaimniekots nams, segtas izmaksas par audzēkņu izglītību un izmaksātas algas darbiniekiem.