Ziemeļamerika

Atbalsts atvērtās enciklopēdijas Wikipedia attīstībai
(Losandželosa, Kalifornijas štats, ASV / 30.06.2015.)

Borisa un Ināras Teterevu fonds kopš 2012. gada sniedz ikgadēju atbalstu atvērtās enciklopēdijas Wikipedia mērķu sasniegšanai: a) pilnveidot infrastruktūru, b) palielināt enciklopēdijas apmeklētāju skaitu, c) uzlabot satura kvalitāti, d) paplašināt enciklopēdijas satura sasniedzamību vairāk valodās, d) ieviest jauninājumus. Pašlaik Wikipedia ir pieejama gandrīz 300 valodās, tai skaitā latviešu, līvu un krievu valodās, kuras lieto Latvijā. Wikipedia tiešsaistē apmeklē vairāk nekā 400 miljonu apmeklētāju mēnesī.  

Kopš 2015. gada fonds līdzfinansē Wikipedia Educational Program. Tās ietvaros koledžu un universitāšu studentus apmāca Wikipedia rakstu sagatavošanā, izmantojot Wikipedia piedāvātos resursus, lai sagatavotu enciklopēdijā atrodamo informāciju vismaz 10 miljonu rakstu zīmju apjomā. Programma aptver 67 valstis ārpus Ziemeļamerikas, iesaistot vairāk nekā 1000 studentus vienā semestrī (būtiska daļa - studentes).

Atbalsts lauksaimniecības attīstībai Gvatemalā
(Solola reģions, Gvatemala / 02.01.2014.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, ieviešot programmu Centrālamerikā, maiju kopienā Solola reģionā Gvatemalā.

Iezemiešu kopienas visā Centrālamerikā jau vēsturiski ir bijuši institucionāla atstumšanas procesa upuri. Gvatemalā maiju kopienās ļoti liela daļa ir nereģistrēti lauksaimnieki un 60% no tiem iztikas līdzekļi ir ļoti ierobežoti. Statistika rāda, ka Gvatemalā 7 no 10 iezemiešu kopienu pārstāvjiem dzīvo nabadzībā. Nelīdzenā zeme un nepieejamie ceļi jau ilgstoši pastiprina vietējo iedzīvotāju atstumtību.

Agrorūpniecības attīstības programma paredzēta 300 mazajiem lauksaimniekiem 34 maiju kopienās Solola reģionā. Tās mērķis ir paplašināt lauksaimniecības un biznesa metodes, lai nodrošinātu labāku rezultātu, kvalitatīvākus un konkurētspējīgākus produktus, kā arī palīdzēt reģistrēt lielu daļu no reģiona mazajiem lauksaimniekiem. Programmas ietvaros norisināsies vairākas darbnīcas, apmācības un apaļie galdi ar iesaistītajām pusēm, lai veicinātu pāreju no neformālām un atkarīgām saimniecībām uz ilgtspējīgu, sadarboties spējīgu uzņēmējdarbību.