Veselības jomā izglītots līdzcilvēks. Liepājas Diabēta biedrība

Print page

Kaut gan ģeogrāfiski Liepājas Diabēta biedrības mītne Klaidpējas ielā 96A atrodas pavisam netālu no jūras, tā apmeklētājiem kopš šī gada sākuma ir nācies apgūt ceļu uz to caur daudzstāvu māju labirintu. Ieeja gan biedrībā – „no jūras puses”!

Biedrība darbu sāka pirms 21 gada pēc enerģiskā endokrinologa Anatolija Lucenko ierosmes un visus savus darbības gadus tās biedri un aktīvisti seko devīzei „Katram zināt savu cukura līmeni asinīs”. Pirms pusgada Liepājas pilsētas domes piešķirtajās bezmaksas telpās atsākta rosīga apmeklētāju pieņemšana un raisās jaunas idejas, kā sniegt atbalstu tiem, kuru dzīvi apgrūtina cukura diabēts.

Biedrība piedāvā konsultatīvus pakalpojumus diabēta pacientiem un viņu ģimenes locekļiem. Plašs ir arī pieejamais uzziņu klāsts par diabēta problēmām, gaidīts ir Latvijas Diabēta federācijas izdevums „Saule”. Biedrības aktīvistu mudināti un uzrunāti, šeit regulāri ierodas cilvēki, lai noteiktu cukura un holesterīna līmeni asinīs, veiktu citas analīzes, aprunātos par visu ar līdzcilvēkiem un ar cerību dotos ikdienas gaitās.

Ar neatlaidību, labestību un stingrību biedrības vadītāja Ritma Maļinovska un viņas komanda iedrošina nebīties no cukura diabēta, bet mācīties ar to sadzīvot.

„Tas ir regulārs ikdienas darbs ikvienam diabēta pacientam un prasa milzu pūles, pat varonību!” turot Liepājas Diabēta biedrības vadības grožus jau vairāk nekā 10 gadus, mudina Maļinovskas kundze.

Ievērības cienīgs ir rūpīgi plānots izglītojošais darbs, kuru diabēta pacientiem piedāvā liepājnieki visā Kurzemes novadā. Informācijas dienas sadarbībā ar medicīnas firmām, lekcijas, veselības mēneši pulcina simtiem interesentu un veicina izpratni par diabēta riska faktoriem.

Kad viesojāmies Liepājas Diabēta biedrībā, tika parakstīts līgums par atbalstu par projekta "Veselības jomā izglītots līdzcilvēks" īstenošanai fonda programmas "Nāc un dari! Tu vari!" ietvaros. Jaunā biedrības iecere – profesionāli apmācīt 12 brīvprātīgos sadarbībā ar Jaunķemeru sanatorijas Diabēta centru, lai tie pēc tam turpinātu vispusīgi izglītot diabēta pacientus 12 atbalsta grupās ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemes novadā.

Fotopārskats sniedz ieskatu Liepājas Diabēta biedrības darbā.