Zupas virtuves aicina pieteikties labdarības programmas "Maizes rieciens" atbalstam

Print page

Lai gan trūcīgo personu skaits sarūk, bezdarba līmenis ir zemāks nekā ekonomiskās krīzes grūtākajā laikā - 2009./2010. gadā, tomēr joprojām Latvijā ir vairāki tūkstoši cilvēki, kuri uz savu vienīgo dienas silto maltīti var paļauties labdarības organizāciju zupas virtuvēs.

Tālab no 2013. gada rudens Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk labdarības programmu „MAIZES RIECIENS” ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada saņemt regulāru, siltu maltīti. 

Īpašs atbalsts iecerēts bērniem, sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta nauda aktivitātēm, kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā. Vairāk lasiet: www.maizesrieciens.lv.

Tuvojoties 2013./2014. gada aukstajiem mēnešiem, Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina labdarības organizācijas iesniegt pieteikumus līdzfinansējumam zupas virtuvju darbībai visā Latvijā. Pieteikumus gaidām līdz 2013. gada 26. augustam.

Interesentus aicinām uz informatīvo semināru 2013. gada 14. augustā plkst.14.00 Rīgā, iepriekš piesakot dalību pa e-pastu: maizesrieciens@teterevufonds.lv. Norises vieta un laiks tiks paziņots atsevišķi.

2012./2013. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 56 zupas virtuvēs visā Latvijā tika izdalītas vidēji 80`000 porciju mēnesī.